INTERIM ORDERS / PROCEEDINGS
Serial No. DescriptionDate of Notice
1 INTERIM ORDER : Case No: RERA/CC/1866/2020, Complainant : Rajiv Ranjan, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt.Ltd.14 Jan 2022
2 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/327/2021, Complainant : Sunita Devi, Respondent : M/s Geetraj Construction Pvt Ltd.06 Jan 2022
3 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/357/2021, Complainant : Jagdish Singh, Respondent : M/s Shri Shiv Shankar05 Jan 2022
4 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/529/2021, Complainant : Priyanshu, Respondent : M/s Arjuna Homes Pvt Ltd.05 Jan 2022
5 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/562/2021, Complainant : Ganesh Kumar, Respondent : M/s R.R. Builders Pvt Ltd.05 Jan 2022
6 INTERIM ORDER : Case Nos. RERA/CC/850/2021, Complainant : Arvind Kumar, Respondent : M/s Agrani Infra Developers Pvt.Ltd.30 Dec 2021
7 INTERIM ORDER : Case Nos. RERA/CC/846/2021, Complainant : Iftekhar Ahmad, Respondent : M/s Hawk Buildtech Pvt.Ltd.30 Dec 2021
8 Interim Order: Case No. RERA/CC/1592/2020, Complainant : Vikash Kumar Gupta, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.27 Nov 2021
9 Interim Order: Case No. RERA/CC/1028/2020, Complainant : Mirtunjay Kumar, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.27 Nov 2021
10 INTERIM ORDER : Case No.RERA/CC/289/2019, Complainant : Barun Kumar Jha, Respondent : M/s Agrani Homes Homes Pvt. Ltd.23 Nov 2021
11 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/98/2021, Complainant : Dolly Singh, Respondent : M/s Agrani Homes Real Services Pvt. Ltd.23 Nov 2021
12 INTERIM ORDER : Complaint Case No.: CC/247/2021, Complainant : Anand Prakash Singh and Ors, Respondent : M/s Kanishka Buildcon Pvt. Ltd.23 Nov 2021
13 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/613/2021, Complainant : Manita Kumari, Respondent : M/s Venus Star Construction Pvt. Ltd. 22 Nov 2021
14 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/09/2021, Complainant : Bijendra Prasad, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.05 Nov 2021
15 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/1016/2020, Complainant : Rizwan Alam, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.05 Nov 2021
16 INTERIM ORDER : Case no. RERA/CC/502/2019, CC/503/2019, CC/537/2019, CC/662/2019, CC/663/2019, CC/664/2019, CC/666/2019, CC/670/2019, CC/704/2019, CC/823/2019, CC/824/2019, CC/828/2019, CC/838/2019, CC/882/2019, CC/1049/2020, CC/1437/2020, CC/1755/2020, CC/688/2021, CC/683/2021, CC/111/2018, CC/112/2018, CC/821/2019, CC/827/2019, CC/848/2019, CC/883/2020, CC/957/2020, CC/1047/2020, CC/1048/2020, CC/1050/2020, CC/1173/2020, CC/1542/2020, CC/1595/2020, CC/181/2021, CC/682/2021, CC/847/2019, CC/940/2020, CC/941/2020, CC/950/2020, CC/982/2020, CC/1228/2020 & CC/1277/2020, Complainants : Aman Kumar / Manoj Kumar / Gopal Kumar Sinha / Manoj Kumar Singh / Vinay Kumar / Saket Kumar Singh / Md Gheyasul Haque / Manoj Kumar / Ajeet Kumar / Abdul Kadir / Md Shamshad Alam / Rajendra Sah / Babita Srivastava / Bikas Kumar / Sandhya Surabhi / Sarika Prasad / Subodh Kumar / Rajiv Ranjan Triyar / Ajay Kumar Pandey / Ravi Ranjan / Shiv Kumar Srivastava / Saroj Kumar Choudhary / Priyanka Bharti / Shyam Kishor / Abhishek Kumar Roy / Nutam Kumari / Pravin Kumar / Mahesh Prasad / Bhim Sharma / Rajesh Kumar Rai / Nutan Kumari / Sonam Bharti / Soumya Pushpanjali / Arvind Nath / Braj Kishor / Amit Kumar Kushwaha / Hemant Kumar Singh / Tarkeshwar Dhar Dwivedi / Sanjay Kumar / Sonam Singh / Gyan Prakash Sanjay, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd.05 Nov 2021
17 INTERIM ORDER : Case No. RERA/CC/1269/2020, Complainant : Reeta Khare, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.05 Nov 2021
18 INTERIM ORDER : Case No.RERA/CC/1339/2020, Complainant : Sanjay Kumar, Respondent : M/s Agrani Homes Real Marketing Pvt Ltd.03 Nov 2021
19 Interim Order : Case No.RERACC/90/2018 /Execution case no -03/2019, Complainant : Raj Kumar, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.08 Oct 2021
20 Interim Order : Case No.CC/59/2018/Execution case no-05/2019, Complainant : Manoranjan Prasad, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.08 Oct 2021
21 Interim Order : Case No. RERA/CC/31/2018/Execution case no-02/2019, Complainant : Sarita Gupta, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.08 Oct 2021
22 Interim Order : Case No.RERA/CC/28/2018/Execution case no-01/ 2019, Complainant : Madhu, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt.Ltd.08 Oct 2021
23 Interim Order : Case No. RERA/CC/126/2018/Execution Case No-08/2019, Complainant : Nilu Kumari, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt.Ltd.08 Oct 2021
24 Interim Order : Case No.ERA/CC/113/2018/Ex.Case No-14/2019, Complainant : Rajeev Kumar Panday, Respondent : M/s Agrani Homes Real Construction Pvt.Ltd.08 Oct 2021
25 INTERIM ORDER : Case No.CC/339/2021, Complainant : Milind Kumar Sinha, Respondent : M/s Shambhavi Buildcon Pvt Ltd14 Sep 2021
26 INTERIM ORDER : Case No. CC/645/2019, Complainant : Bijendra Kumar Singh, Respondent : M/s Jascon Enterbuild Ltd09 Apr 2021
27 Interim Order : Case No. CC/255/2019;CC/256/2019;CC/258/2019;259/2019;CC/260/2019;CC261/2019, Complainants : Binod Kumar Agarwal/Kalyani and Neeraj Kumar/Vidya Sagar Choudhary/Suryakant Kumar/Rajesh umar Jha/Dhanpat Ram Agarwal, Respondent : M/S Princeton Sky Scrapers Pvt. Ltd.09 Apr 2021
28 Interim Order : Case No.- CC/262/2019; CC/339/2019; CC/340/2019; CC347/2019 Complainants: Devanti Devi/Jeetendra/Manoj Kumar/Shkuntala Devi Respondene : M/S Galaxia Townshiip and Housing Pvt. Ltd.08 Apr 2021
29 INTERIM ORDER : Case No. CC/179/2018, Complainant : Kaushalya Devi, Respondent : M/s Arunendra Developers Pvt. Ltd.05 Apr 2021
30 INTERIM ORDER : Case No. SM/479/2021, M/s Youth Homes & Developers Pvt. Ltd.……………….………...Respondent01 Apr 2021
31 INTERIM ORDER : Case No. CC/1384/2020; CC/1385/2020, Complainant : Anamika Kumari/ Mr. Ravi Kishore & other , Respondent : M/s Sheba Welcon Builder Pvt. Ltd.31 Mar 2021
32 INTERIM ORDER : Case No. CC/706/2019; CC/849/2019; CC/1317/2020; CC/1375/2020; CC/1158/2020, Complainants : Rachna Dwivedi/ Navnit Kumar/ Tarique Jamil/ Retendra Kumar Sinha/ Amjad Ali, Respondent : M/s Grih Vatika Homes Pvt. Ltd24 Mar 2021
33 INTERIM ORDER : Case No. CC/129/2018, Complainant : Shashank Shekhar Pandey , Respondent : M/s Sahani Builders & Developers Pvt. Ltd.23 Mar 2021
34 INTERIM ORDER : Case No. CC/115/2018; CC/349/2019; CC/384/2019, Complainant : Dr Shivani Singh/ Sanjeev Kumar & Manish Kumar/ Alok Kumar Singh , Respondent : M/s Ramsuyash Projects & Marketing Pvt. Ltd19 Mar 2021
35 INTERIM ORDER : Case No. CC/734/2019; CC/1543/2020 & CC/1733/2020, Complainants : Sharmila Devi/ Seema Singh/ Ram Bhagwan Singh, Respondent : M/s Amina Construction Pvt. Ltd 01 Mar 2021
36 INTERIM ORDER : Case No. SM/461/2020, Respondent : M/s Palvi Raj Construction Pvt. Ltd.26 Feb 2021
37 INTERIM ORDER : CC/101/2019, Complainant : Sudhir Kumar Dubey, Respondent : M/S Shambhavi Buildcon Pvt. Ltd.12 Nov 2020
38 INTERIM ORDER : Case No:- CC/101/2018, Complainant : Sudhir Kumar Dubey, Respondent : Shambhavi Buildcon Pvt. Ltd04 Mar 2020
39 INTERIM ORDER : Case No:- CC/16/2018, Complainant : Manendra kumar Sinha, Respondent : Gharaunda Construction Pvt. Ltd 03 Mar 2020
40 INTERIM ORDER : Case No:- CC/303/2019, Complainant : Shakuntala Devi, Respondent : Phenomenal Projects Pvt. 03 Mar 2020
41 INTERIM ORDER : Case No:- CC/436/2019, Complainant : Veena Sinha, Respondent : Patliputra Builders Pvt. Ltd28 Jan 2020
42 INTERIM ORDER : Case No- SM/296/2019, Swansgreen Estate Pvt. Ltd..................................................Respondent08 Jan 2020
43 PROCEEDING/INTERIM ORDER : Case No-RERA/ CC/407/2019, Complainants : Star India Construction Pvt ltd, Respondents : Mr. Shiv Narayan Yadav, Smt. Gulabo Devi, Mr. Ram Laddu Rai & Mr. Raj Kumar (Land Owners) 23 Dec 2019
44 Interim order Case Nos. CC/102/2018, CC/105/2018, CC/106/2018, CC/114/2018, CC/124/2018, CC/152/2018 & CC/222/2019, Complainants : Renu Singh/Sambhavi Shandilya/RK David/Rashmi Singh/Deepak Kumar/Siddharth Singh/Sarla, Respondents : Utkarsh Infra Construction Pvt. Ltd 20 Nov 2019
45 Interim order Case No. RERA/ CC/36/2018, CC/37/2018, CC/37/2018, CC/42/2018 & CC/93/2018 Complainant : Mukesh Kumar Sunny/Sheela Devi/Manish Prakash/Suman Chaturvedi/Sandeep Parasha, Responden : S.D. Construction & Developer25 Oct 2019
46 Interim order Case No. RERA/SM/355/2019. Responden : Dream Heaven Homes Pvt. Ltd.25 Oct 2019
47 Interim order Case No. RERA/ CC/221/2019, Complainant : Jagannath Mahto , Respondent : Varanya Construction Pvt Ltd21 Oct 2019
48 Interim order Case No.Case No. RERA/ CC/298/2019, CC/299/2019, Complainant : Kanta Singh & Lalmuni Devi , Respondent : Samrat City Infra Developers Pvt. Ltd19 Oct 2019
49 Interim orders Case No. RERA/ CC/178/2018, CC/290/2019 & CC/308/2019, Complainant : Subodh Jaiswal/ Raghani Ranjan/Shruti, Respondent : Realize Realcon Pvt Ltd19 Oct 2019
50 Interim order against Agrani group of company.16 Oct 2019
51 Interim orders Case No. SM/356/2019, Respondent : Lakhan Home Pvt. Ltd.06 Aug 2019
52 Interim orders Case No. RERA/CC/252/2019, Complainant : Alok Kumar, Respondent : Maa Vindhyavsani Developers 23 Jul 2019
53 Interim orders Case No. CC/203/2018 Dated on 17-05-2019, Complainant: Bam Shankar Chaudhary, Respondent, M/s Agrani Homes Pvt. Ltd17 May 2019
54 Interim orders Case No. CC/05/2018 Dated on 14-05-2019, Complainant: Atmanand Jha, Respondent, M/s Pahi Construction Pvt. Ltd14 May 2019
55 Interim orders Case No. CC/85/2018 & CC/92/2018 Dated on 04-04-2019, Complainant: Birendra Kumar Singh, .Complainant:Archana Singh, Respondent, M/s Maurya Infratel Pvt. Ltd & Ors04 Apr 2019
56 Interim orders Case No. CC/115/2018 Dated on 03-04-2019, Complainant: Shivani Singh, Respondent, M/s Ramsuyash Projects & Marketing Pvt. Ltd. & Ors03 Apr 2019
57 Interim orders Case No. -CC/109/2018, Complainant: Ajay Nandan Sahay & 3 others, Respondent, M/s Ravi Ranjan Construction Pvt. Ltd11 Feb 2019
58 Interim orders against M/S Shin City Infra Project Pvt Ltd, Patna under section 36 of the Real estate (Regulation & Development) Act 201629 Jan 2019
59 Interim orders Case No. SM/408/2018, SM/409/2018, SM/410/2018 & SM/411/2018, Respondent: M/s Shine City Infra Projects Pvt. Ltd29 Jan 2019
60 Interim orders against M/S Patligram Builders Pvt. Ltd, Patna under section 36 of the Real estate (Regulation & Development) Act 201628 Jan 2019
61 Interim orders Case No. -SM/1002018, Respondent: M/s Patligram Builders Pvt. Ltd28 Jan 2019
62 Interim order of RERA(Real Estate Regulatory Authority, Bihar).06 Dec 2018