• We are also on Facebook. Facebook
  • How to reach RERA office.  
  • | +A     | A     | -A     |
Court Proceedings'

Full Bench Proceeding

Date of NoticeDescription
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/03/2018, 04/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/01/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/01/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/02/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/05/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Technoculture Building Centre Pvt. Ltd.
21 Jun 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/390/2018, 391/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, v. Respondent : M/s Creastate Infra Structure Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : RERA/SM/47/2018, Authorised Representative of RERA v. M/s Aryavart Lifespace Homes Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : RERA/SM/177/2018, Authorised Representative of RERA V. M/s Shri Loknath Baba Homes Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/220/2018, Authorised Representative of RERA V. M/s Sri Anu Anand Construction Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/279/2018, Authorised Representative of RERA V. M/s Bricks Estate Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/280/2019, Authorised Representative of RERA V. M/s Swapn Ashiana Home Developers Pvt. Ltd
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/328/2019, Authorised Representative of RERA V. M/s Goal Infratech Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/346/2019, Authorised Representative of RERA V. M/s White Tiger Homes Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/346/2019, Authorised Representative of RERA V. M/s White Tiger Homes Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/390/2018 & 391/2019, Authorised Representative of RERA V. M/s Creastate Infra Structure Pvt. Ltd.
24 May 2022PROCEEDING : Case No. RERA/SM/392/2018 & 393/2018, Authorised Representative of RERA V. M/s Sehra Real Estate Developers Pvt. Ltd.
04 Feb 2022Proceeding : SM/296/2018; SM/408/2019 ,Complainant : Authorized Representative of RERA , Respondent : M/s Swansgreen Estate Pvt. Ltd
04 Feb 2022Proceeding : Case No. SM/315/2018, Complainant : Authorized Representative of RERA, Respondent : M/s Galaxia Township and Housing Pvt.Ltd.
04 Feb 2022Proceeding : Case No. SM/447/2020, Complainant : Authorized Representative of RERA, Respondent : M/s Bhusamridh Infra Pvt. Ltd.
04 Feb 2022Proceeding : Case No. SM/458/2020, Complainant : Authorized Representative of RERA, Respondent : M/s Dev Nagri Green City.
04 Feb 2022Proceeding : Case No. SM/459/2020, Complainant : Authorized Representative of RERA, Respondent : M/s Simhastha Construction Pvt. Ltd.
30 Sep 2021Proceeding: CC/881/2020, CC/889/2020, CC/890/2020, CC/891/2020, CC/892/2020, CC/925/2020, CC/994/2020, CC/1790/2020, CC/308/2021, CC/543/2021 & CC/544/2021, CC/434/2019, CC/985/2020, CC/1036/2020 & CC/1037/2020,CC/1055/2020,CC/1112/2020, CC/1175/2020, CC/1424/2020, CC/1439/2020, CC/1443/2020, CC/1448/2020, CC/1487/2020, CC/1511/2020, CC/1798/2020,CC/1781/2020, CC/135/2021, CC/605/2021, CC/606/2021, CC/607/2021, CC/608/2021,CC/609/2021, CC/627/2021, CC/628/2021, CC/629/2021, CC/630/2021 , CC/631/2021, CC/667/2021, CC/668/2021, CC/669/2021, CC/670/2021, CC/676/2021, CC/678/2021, CC/679/2021, CC/680/2021,CC/1016/2020; RERA/CC/09/2021; RERA/CC/1251/2020; RERA/CC/1269/2020; RERA/CC/156/2021,CC/758/2019 ; RERA/AO/187/2019,CC/425/2019 ; RERA/CC/655/2019, Complainants : Sourabh/Mukesh Kumar/Sanjeev Kumar/Rajeev Kumar/Anjeev Kumar Srivastava/ Ruby Kumari/Anjana Singh/Mithlesh Kumar/Brajesh Kumar/Aslam Imam/Md Naiyyar Alam,Sandeep Kumar Kanth/Dr. Anjani Kumar/Satyendra Kumar Sinha/Manjula Sinha, Santosh Kumar / Vinay Kumar/ Sujeet Kumar / Rakesh Ranjan Mishra/ Ravi Shankar Prasad / Bidya Singh/ Prerna Kumari / Niranjan Kumar/ Rubi Kumari / Sushma Kumari / Bhola Prasad Gupta/ Manoj Kumar Priyadarshi / Pankaj Kumar / Amit Kumar / Rakesh Kumar/ Bibha Kumari And Sri Baba Dham Singh / Harendra Sah / Sabita Kumari / Meera Singh And Jawahar Lal / Dr. Praveen Kumar / Stuti Sinha / Ganesh Prasad / Dr. Nishant Kumar And Mrs. Preeti Prabha / Anjani Kumar / Ramdish Rai/ Raj Kishor Singh / Raghavendra Kumar / Vandana / Rakhi Kumari / Usha Chaurasia Singh, Rizwan Alam/Bijendra Prasad/Vijay Krishna Pathak/Reeta Khare/Raj Kumar Mandal,Pankaj Kumar Jha,Kishori Prasad/Mr. Amrendra Kumar Gaurav, Respondent : M/s Realize Realcon Pvt. Ltd, M/s DPM Infrastructure and Housing Pvt. Ltd, M/s Agrani Homes Pvt. Ltd,
30 Sep 2021Proceeding : CC/881/2020, CC/889/2020, CC/890/2020, CC/891/2020, CC/892/2020, CC/925/2020, CC/994/2020, CC/1790/2020, CC/308/2021, CC/543/2021 & CC/544/2021,CC/186/2018, CC/737/2019, CC/1002/2020, CC/1351/2020, CC/1372/2020, CC/259/2021, CC/615/2021, CC/616/2021, CC/618/2021, CC/623/2021, CC/624/2021 & CC/626/2021, Complainant : Sourabh/Mukesh Kumar/Sanjeev Kumar/Rajeev Kumar/Anjeev Kumar Srivastava/Ruby Kumari/Anjana Singh/Mithlesh Kumar/ Brajesh Kumar/Aslam Imam/Md Naiyyar Alam,Jayant Singh/Satyendra Kumar/Raj Kumar Sinha/Sachidanand Jha/Ujjawal Prakash/Anil Kumar Gupta/Rajesh Kumar/Murli Manohar Prasad/Asha Devi/Kapilmuni Nirala/Sanjit Kumar/Shanti Devi, Respondent : M/s Realize Realcon Pvt Ltd,M/s Nesh India Infrastructure Pvt Ltd.
16 Sep 2021Proceeding : CC/907/2020, CC/1024/2020, CC/1160/2020, CC/1199/2020, CC/1335/2020, CC/1665/2020, CC/1780/2020, CC/1782/2020, CC/146/2021, CC/363/2021, CC/420/2021, CC/545/2019, CC/648/2019 & CC/649/2019, CC/1291/2020, CC/1396/2020, CC/712/2019, CC/1094/2020 & CC/1095/2020, Complainants : Rameshwar Nath Prasad/Ram Bhajan Prasad Yadav/Sumant Kumar Lal/Narendra Kumar/Arbind Prakash Ranjan/Asha Sinha/Sushil Kumar/Devanshu Kumar/Abhishek Kumar/Madan Kumar Srivastava/Varsha Sinha/Anuradha Pandey/Rakesh Bharti/Prashant Kumar Jha, Praveen Kumar/Bharat Lal Singh/Rinki Gupta/Anita Singh/Usha Kiran Sinha, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Construction Pvt Ltd.
13 Sep 2021Proceeding : CC/723/2021,CC/502/2019, CC/503/2019, CC/537/2019, CC/662/2019, CC/663/2019, CC/664/2019, CC/666/2019, CC/670/2019, CC/704/2019, CC/823/2019, CC/824/2019, CC/828/2019, CC/838/2019, CC/882/2019, CC/1049/2020, CC/1437/2020, CC/1755/2020, CC/688/2021, CC/683/2021, CC/111/2018, CC/112/2018, CC/821/2019, CC/827/2019, CC/848/2019,CC/883/2020, CC/957/2020, CC/1047/2020, CC/1048/2020, CC/1050/2020, CC/1173/29020, CC/1542/2020, CC/1595/2020, CC/181/2021, CC/682/2021, CC/847/2019, CC/940/2020, CC/941/2020, CC/950/2020, CC/982/2020, CC/1228/2020 & CC/1277/2020, Complainants :Chandra Bhushan Prasad,Aman Kumar/Manoj Kumar/Gopal Kumar Sinha/Manoj Kumar Singh/Vinay Kumar/Saket Kumar Singh/Md Gheyasul Haque/Manoj Kumar/Ajeet Kumar/Abdul Kadir/Md Shamshad Alam/Rajendra Sah/Babita Srivastava/Bikas Kumar/Sandhya Surabhi/ Sarika Prasad/Subodh Kumar/Rajiv Ranjan Triyar/Ajay Kumar Pandey/Ravi Ranjan/Shiv Kumar Srivastava/Saroj Kumar Choudhary/Priyanka Bharti/Shyam Kishor/Abhishek Kumar Roy/Nutam Kumari/Pravin Kumar/Mahesh Prasad/Bhim Sharma/Rajesh Kumar Rai/Nutan Kumari/Sonam Bharti/Soumya Pushpanjali/Arvind Nath/Braj Kishor/Amit Kumar Kushwaha/Hemant Kumar Singh/Tarkeshwar Dhar Dwivedi/Sanjay Kumar/Sonam Singh/Gyan Prakash Sanjay, Respondent : M/s Adharshila Housing Buildcon Pvt Ltd,M/s Agrani Homes Pvt Ltd,
09 Sep 2021Proceeding : CC/310/2019 & CC/962/2020,CC/1055/2020, CC/1424/2020, CC/1439/2020, CC/1448/2020, CC/1487/2020, CC/15112020, CC/1665/2020, CC/1781/2020 & CC/1798/2020 ,CC/652/2019, CC/1100/2020, CC/1303/2020, CC/1343/2020, CC/164/2021, CC/261/2021, CC564/2021, CC/732/2019, CC/924/2020, CC/1339/2020, CC/1826/2020, CC/152/2021, CC/381/2021, CC/514/2021, CC/343/2021, CC/502/2021, CC/20/2021, CC/212/2021, CC/545/2021, CC/1259/2020, CC/1260/2020, CC/1653/2020, CC/699/2021, CC/710/2019, CC/1263/2019, CC/1791/2020 & CC/64/2021 ,CC/1384/2020 & CC/1385/2020, Complainants :Pramod Kumar Dubey/Mrs. Sushma Srivatava, Santosh Kumar/Rakesh Ranjan Mishra/Ravi Shankar Prasad/PrernaKumari/Niranjan Kumar/Rubi Kumari/Asha Sinha/Bhola Prasad Gupta/Sushma Kumari ,Baby Ritika/Niraj Kumar/Ashok Kumar Chanchal/Kiran Singh/Mayank Sharma/Sidhanshu Raj Karn/Randhir Kumar & Mrs. RekhaKumari/Sanjay Kumar/Harshdeep Anand/Sanjay Kumar/Smita Sinha/Saumya Singh/Sinha Mritunjay Kumar/Bipul Kumar/Baidehi Kumari/Manju Sinha/Mohamad Shahjad Alam/Pramod Tiwari/Gagan Prakash Bharti/Binod Kumar Verma/Vivek Roushan/Arati Verma/Aman Kumar/Shri Amar Nath Singh/Dr. Reema Bahan/Abhishek Kumar/Kaushal Kishore,AnamikaKumari/Ravi Kishore & Another Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd ,M/s Sheba Welcon Builders Pvt Ltd.
06 Sep 2021Proceeding : RERA/CC/455/2019;RERA/CC/457/2019;RERA/CC/520/2019;RERA/CC/665/2019;RERA/CC/915/2020; RERA/CC/916/2020;RERA/CC/354/2019;RERA/CC/456/2019;RERA/CC/716/2019;RERA/CC/951/2020;RERA/CC/1169/2020; RERA/CC/289/2019;RERA/CC/683/2019;RERA/CC/720/2019;RERA/CC/817/2019;RERA/CC/910/2020;RERA/CC/911/2020; RERA/CC/912/2020;RERA/CC/1060/2020;RERA/CC/1093/2020;RERA/CC/1538/2020;RERA/CC/80/2021;RERA/CC/81/2021; RERA/CC/98/2021;RERA/CC/104/2021, Complainants : Anju /Archana Singh/ Rashmi Jha / Satendra Kumar Yadav / Archana Kumari Sinha / Mithilesh Kumar / Dinesh Prasad Gupta/ Sita Devi / Ram Prawesh Paswan / Raj Kumar and Daijee Kumari / Kanti Devi Mr. Barun Kumar Jha/ Biresh Kumar/ Saheb Lal Singh/ Smita Kumari/ Vikash Kumar Sinha/ Rajiv Ranjan Prabhakar/ Ashish Kumar/ Babita Sinha/ Sumit Kumar/ Urmila Gupta / Snekha Kumari/ Satish Kumar Sinha/ Dolly Singh/ Azad Ahmad , Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
02 Sep 2021Proceeding : CC/1055/2020, CC/1424/2020, CC/1439/2020, CC/1448/2020, CC/1487/2020, CC/1511/2020, CC/1665/2020, CC/1781/2020 & CC/1798/2020, CC/907/2020, CC/1024/2020, CC/1160/2020, CC/1199/2020, CC/1335/2020, CC/1780/2020, CC/1782/2020, CC/146/2021 & CC/420/2021,CC/168/2018, CC/169/2018, CC/170/2018, CC/171/2018, CC/172/2018, CC/187/2018, CC/209/2019, CC/293/2019, CC/723/2019, CC/942/2020, CC/1076/2020, CC/1130/2020, CC/1498/2020 AO/480/2020, CC/1582/2020 AO/533/2020, CC/1583/2020, CC/1584/2020 AO/534/2020, CC/1585/2020 AO/535/2020, CC/1586/2020 AO/536/2020, CC/1587/2020, CC/1713/2020 AO/583/2020, CC/1714/2020 AO/584/2020 & CC/1770/2020 AO/617/2020 , Complainant : Santosh Kumar/RakeshRanjan Mishra/Ravi Shankar rasad/PrernaKumari/Niranjan Kumar/Rubi Kumari/Asha Sinha/Bhola Prasad Gupta/Sushma Kumari, RameshwarNath Prasad/Ram Bhajan Prasad Yadav/Sumant Kumar Lal/Narendra Kumar/Arbind Prakash Ranjan/Sushil Kumar/Devanshu Kumar/Abhishek Kumar/Varsha Sinha, Ajay Krishna/Savitri Devi/Meera Gupta/Sanjay Kumar Gupta/Amit Raj Kamal/Mithilesh Kumar/ChhayaLal/KaraliPatra/SeemaKumari/Ashwini Kumar Tiwary/PrabhaKumari/Shivendu Kumar Mishra/BineetaKumari/Vijay Kumar Pandey/Rita Singh/Aryan Pushpjeet/Rajiv Kumar/Santosh Kumar/Lalan Prasad Singh/Kumar Gaurav/BaijooMistri/Navneet Sharma, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd.
31 Aug 2021Proceeding : Case No.CC/794/ 2019,CC/713/ 2019,CC/914/ 2019,CC/1068/ 2020,CC/1069/ 2020,CC/731/ 2019,CC/909/ 2020,CC/1070/ 2020, CC/1141/ 2020,CC/1395/ 2020, Complainant : Rakesh Kumar, Dolly Singh,Mohammed Shazeb,Md Sawood Alam,Md Irshad Ahmed Siddiqui, Sumit Ghosh, Nagendra Kumar,Shyam Bihari Singh,Anita Kumari Verma,Rakesh Kumar, Respondent : Agrani Homes Pvt. Ltd.
31 Aug 2021Proceeding : Case No.CC/751/ 2019,CC/613/ 2019,CC/691/ 2019,CC/730/ 2019,CC/1762/ 2020,CC/30/ 2021,CC/166/ 2021,CC/377/ 2021, CC/863/ 2020, Complainant : Ravi Kant Das & Others Respondent : Agrani Homes Pvt. Ltd.
26 Aug 2021Proceeding : CC/167/2018, CC464/2019 & CC/717/2019,CC/718/2019, CC/65/2018, CC/68/20178, CC/69/2018, CC/70/2018, CC/71/2018, CC/72/2018, CC/73/2018, CC/74/2018 & CC/370/2018, CC/473/2021, CC/434/2019, CC/985/2020, CC/1036/2020 & CC/1037/2020, CC/52/2021, CC/391/2021, CC/594/2021, CC/635/2021, CC/636/2021, CC/637/2021 & CC/775/2021, CC/734/2019, CC/1543/2020 & CC/1733/2020, RERA/CC/46/2018, CC/1384/2020 & CC/1385/2020, CC/714/2019, CC/841/2019, CC/855/2019, CC/939/2020, CC/995/2020, CC/1215/2020, CC/1682/2020, CC/1684/2020, CC/1685/2020 & CC/1686/2020, CC/660/2019, CC/711/2019, CC/740/2019, CC/840/2019, CC/922/2020, CC/923/2020, CC/1058/2020, CC/1619/2020, CC/1305/2020, CC/1747/2020 & CC/117/2021, CC/694/2019, CC/792/2019, CC/793/2019, CC/1028/2020, CC/1565/2020, CC/1566/2020, CC/1567/2020, CC/1592/2020, CC/162/2021, CC/107/2021 & CC/365/2021, Complainant : Mohd Irfan/Irfan Ahmad/Manha Akhtar & others , Respondent : M/s Bhootesh Construction Pvt Ltd, M/s DPM Infrastructure and Housing Pvt Ltd, M/s Amina Construction Pvt Ltd, M/s Sheba Welcon Builder Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real ServicesPvt Ltd,
23 Aug 2021Proceeding : Case No.CC/757/2019, CC/1369/2020, CC/1370/2020, CC/1371/2020 & CC/723/2021,CC/723/2021,CC/734/2019, CC/1543/2020 & CC/1733/2020,CC/46/2018, CC/1384/2020 & CC/1385/2020,CC/854/2019, CC/918/2020, CC/1185/2020, CC/1186/2020, CC/49/2021, CC/65/2021 & CC/689/2021, CC/920/2020, CC/217/2021, CC/497/2021 & CC/664/2021, CC/650/2019, CC/676/2019, CC/722/2019, CC/931/2020 &CC/399/2021, CC/808/2019, CC/1074/2020, CC1431/2020, CC/29/2021, CC/364/2021, CC/386/2021 & CC/387/2021, CC/310/2019 & CC/962/2020, Complainant : Vikash Kumar Raj & others, Respondent : M/s Adharshila Housing Buildcon Pvt Ltd/ M/s Green Ghar Infrastructure and Construction Pvt. Ltd, M/s Amina Construction Pvt. Ltd, M/s Sheba Welcon Builders Pvt. Ltd, M/s Agrani Homes Real Services Pvt. Ltd,
09 Aug 2021Proceedings : Authorised Representative of RERA Vs M/s Agrani Group of Companies.
29 Jul 2021Proceeding : Case No.CC/167/2018, CC/464/2019, CC/717/2019 & CC/718/2019 ,CC/65/2018, CC/68/2018, CC/69/2018, CC/70/2018, CC/71/2018, CC72/2018, CC/73/2018, CC/74/2018 & CC/370/2019 ,CC/473/2019 ,CC/495/2019 , CC/654/2019 ,CC/434/2019, CC/985/2020, CC/1036/2020, CC/1037/2020 ,CC/52/2021, CC/391/2021, CC/594/2021, CC/635/2021, CC/636/2021, CC637/2021 & CC/775/2021 , Complainant : Mohd Irfan/Irfan Ahmad/Manha Akhtar/Md Iftekhar Ahmad, Arun Kumar Sharma/Kumari Divya/Ravindra Kumar Jha/Rahul Raj/Alok Kumar/Rakesh Gupta/Manish Kumar/Sonu Kumar Keyal/Awadhesh Mishra, Aruna Kumari,Chanchal Kumar,Vikram Sinha,Sandeep Kumar Kanth/Dr Anjani Kumar/Satyendra Kumar Sinha/Manjula Sinha,Bikramaditya Singh/Sanjeev Kumar/Sanjay Kumar/Dheeraj Kumar Jha/Abhishek Kumar/Neeraj Kumar Jha/Shailendra Chandra Gupta, Respondent : M/s Bhootesh Construction Pvt Ltd, M/s DPM Realtors & Marketing Pvt Ltd
26 Jul 2021Proceeding : Case No.CC/944/2020, CC/945/2020, CC/946/2020, CC/1061/2020, CC/1147/2020, CC/1182/2020, CC/1314/2020 & CC/1580/2020,CC/61/2021, CC/417/2021, CC/418/2021, CC/429/2021, CC/435/2021 & CC/62/2021,CC/319/2019,CC/407/2019,CC/1008/2020,Case No.CC/1200/2020 ,CC/515/2021 & CC/516/2021,CC/584/2019, CC/5892019, CC/591/2019 & CC/727/2019, Complainants : Savita Devi/Rachana Kishorpuria/Bijay Kumar Kishorpuria/Sanjay Kumar Saraf/Sanjay Kumar Verma/Suresh Kumar Sinha/Kishore Kumar Modi & Ors/Sunil Kumar Sinha, Archana Agrawal/Urmila Devi/Rekha Gupta/Meena Devi/Bimal Dalmia/Rajesh Kumar ,Ram Laddu Ray,Shiv Narayan Yadav ,Raj Kumar,Afsana Begum,Priya Jaiswal/Mukesh Kumar,Saurabh Kumar/Chandra Vijay Singh/Sanjay Kumar/Madhuri Devi/Shailendra Kumar Sinha, Respondent : M/s Nissa Realtors Pvt Ltd, M/s Star India Constructions Pvt Ltd,M/s SD Construction Pvt Ltd,
08 Jul 2021PROCEEDING : Case No. SM/461/2020, Complainant : Authorized Representative of RERA, Respondent : M/s Palavi Raj Construction Pvt. Ltd
05 Jul 2021PROCEEDING : CC No.CC/396/2019, CC/302/2019, CC/435/2019, CC/526/2019, CC/639/2019, CC/659/2019, CC/675/2019,CC/679/2019, CC/714/2019, CC/841/2019, CC/855/2019, CC/373/2019, CC/231/2019, CC/532/2019, CC/860/2019, CC/523/2019, CC/363/2019, CC/276/2019, CC/287/2019, CC/400/2019, CC/401/2019, CC/402/2019, CC/693/2019, CC/809/2019, CC/852/2019, CC/859/2019, CC/690/2019, CC/726/2019, CC/750/2019, CC/836/2019, CC/229/2019, CC/230/2019, CC/267/2019, CC/458/2019, CC/653/2019, CC/370/2019, CC/861/2020, CC/175/2018, CC/225/2019, CC/226/2019, CC/269/2019, CC/275/2019, CC/686/2019, CC/708/2019, CC/725/2019, CC/426/2019, CC/808/2019, CC/646/2019, CC/702/2019, CC/111/2018, CC/112/2018, CC/502/2019, CC/503/2019, CC/537/2019, CC/662/2019, CC/663/2019, CC/664/2019, CC/666/2019, CC/670/2019, CC/704/2019, CC/821/2019, CC/823/2019, CC/824/2019, CC/827/2019, CC/828/2019, CC/838/2019, CC/847/2019, CC/213/2019, CC/263/2019, CC/306/2019, CC/307/2019, CC/312/2019, CC/323/2019, CC/411/2019, CC/418/2019, CC/477/2019, CC/680/2019, CC/682/2019, CC/697/2019, CC/846/2019, CC/856/2019, CC/281/2019, CC/563/2019, CC/429/2019, CC/694/2019, CC/792/2019, CC/793/2019, CC/292/2019, CC/668/2019, CC/862/2019, CC/531/2019, CC/652/2019, CC/732/2019, CC/425/2019, CC/655/2019, CC/575/2019, CC/576/2019, CC/354/2019, CC/455/2019, CC/456/2019, CC/457/2019, CC/520/2019, CC/665/2019, CC/716/2019, CC/559/2019, CC/832/2019, CC/271/2019, CC/284/2019, CC/378/2019, CC/650/2019, CC/676/2019, CC/722/2019, CC/660/2019, CC/711/2019, CC/740/2019, CC/840/2019, CC/700/2019, CC/701/2019, CC/857/2019, CC/854/2019, CC/829/2019, CC/310/2019, CC/289/2019, CC/683/2019, CC/720/2019, CC/817/2019, CC/837/2019, CC/865/2019, CC/879/2019, CC/712/2019, CC/735/2019, CC/842/2019, CC/843/2019, CC/685/2019, CC/987/2020. CC/1099/2020 & CC1616/2020 , Complainants : SumanKumari & Others, Respondent : M/s Agrani Group of Companies
29 Jun 2021Proceeding : Case No.CC/1126/2020, CC/1055/2020, CC/1424/2020, CC/1439/2020, CC/1448/2020, CC/1487/2020, CC/1511/2020, CC/1665/2020, CC/1781/2020, CC/1798/2020, CC/135/2021, CC/907/2020, CC/1024/2020, CC/1160/2020, CC/1199/2020, CC/1335/2020, CC/1780/2020, CC/1782/2020, CC/146/2021, CC/420/2021, CC/168/2018, CC/169/2018, CC/170/2018, CC/171/2018, CC/172/2018, CC/187/2018, CC/209/2019, CC/293/2019, CC/723/2019, CC/758/2019 AO/187/2020, CC/942/2020, CC/1076/2020, CC/1130/2020, CC/1498/2020 AO/480/2020, CC/1582/2020 AO/533/2020, CC/1583/2020, CC/15846/2020 AO/534/2020, CC/11585/2020 AO/535/2020, CC/11586/2020 AO/536/2020, CC/1587/2020, CC/1713/2020 AO/583/2020, CC/1714/2020 AO/584/2020, CC/1770/2020 AO/617/2020, CC/613/2019, CC/649/2019, CC/688/2019, CC/6689/2019, CC/690/2019, CC/691/2019, CC/730/2019, CC/751/2019, CC/833/2019, CC/863/2019, CC/866/2019, CC/1009/2020, CC/1140/2020, CC/11530/2020, CC/1579/2020, CC/1615/2020, CC/1756/2020, CC/11762/2020, CC/30/2021, CC/166/2021, CC/377/2021, CC/311/2019, CC/352/2019, CC/417/2019, CC/692/2019, CC/695/2019, CC/713/2019, CC/731/2019, CC/794/2019, CC/816/2019, CC/909/2020, CC/914/2020, CC/1047/2020, CC/1068/2020, CC/1069/2020, CC/1077/2020, CC/1096/2020, CC/1097/2020, CC/1141/2020, CC/1261/2020, CC/1395/2020, CC/1779/2020, CC/67/2021, CC/314/2021, CC/368/2021 & CC/369/2021, Complainant : Ajay Kumar Mishra/Savitri Devi/Meera Gupta/Sanjay Kumar Gupta/ Amit Raj Kamal/Mithilesh Kumar/Chhaya Lal/Karali Patra/Seema Kumari/Shivendu Kumar Mishra/Rita Singh/Lalan Prasad Singh/ Punam Mishra/Bineeta Kumari/Vijay Kumar Pandey/Aryan Pushpjeet/Rajiv Kumar/Santosh Kumar/Navneet Sharma/Kumar Gaurav/BaijooMistri/Bam Shankar Chaudhary/Koushlendra Kumar/Ran Avay Kumar/Sudhir Kumar Singh/Babita Devi/Kumari Anjana/Dineshwar Dubey/Dhananjay Kumar Singh/Subodh Kumar/Anuj Kumar Sinha/RekhaKumari, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd.
28 Jun 2021Proceeding : Case No. CC/465/2019, CC/1084/2020, CC/1210/2020, CC/1211/2020, CC/1086/2020, CC/1323/2020, CC/399/2019, CC/1214/2020, CC/1247/2020, CC/1257/2020, CC/1292/2020, CC/1554/2020, CC/1820/2020, CC/1821/2020, CC/1860/2020, CC/345/2021, CC/647/2019, CC/742/2019, CC/810/2019, CC/1529/2019 AO/1502/2019, CC/970/2019, CC/971/2020, CC/972/2020, CC/973/2020, CC/1004/2020, CC/1022/2020, CC/1025/2020, CC/1085/2020, CC/1087/2020, CC/1088/2020, CC/1089/2020, CC/1090/2020, CC/1091/2020, CC/1092/2020, CC/1103/2020, CC/1104/2020, CC/1128/2020, CC/1132/2020, CC/1133/2020, CC/1134/2020, CC/1135/2020, CC/1202/2020, CC/1203/2020, CC/1204/2020, CC/1205/2020, CC/1206/2020, CC/1213/2020, CC/1224/2020 AO/344/2020, CC/1242/2020, CC/1258/2020, CC/1322/2020, CC/1327/2020, CC/1328/2020 AO/384/2020, CC/1330/2020, CC/1331/2020, CC/1332/2020, CC/1357/2020, CC/1377/2020 AO/403/2020, CC/1393/2020, CC/1394/2020, CC/1397/2020 AO/384/2020, CC/1403/2020, CC/1406/2020, CC/1407/2020, CC/1428/2020 AO433/2020, CC/1429/2020 AO 434/2020, CC/1444/2020 AO/444/2020, CC/1445/2020 AO/445/2020, CC/1489/2020 AO/474/2020, CC/1397/2020 AO/414/2020, CC/1568/2020 AO523/2020, CC/1569/2020 AO/524/2020, CC/1570/2020 AO/525/2020, CC/1705/2020, CC/1706/2020, CC/1728/2020, CC/1775/2020, CC/1776/2020, CC/1794/2020, CC/1861/2020 AO/662/2020, CC/1878/2020, CC/66/2021 AO/43/2021, CC/85/2021, CC/147/2021, CC/148/2021, CC/149/2021, CC/157/2021, CC/158/2021, CC/159/2021, CC/160/2021, CC/160/2021, CC/167/2021, CC/168/2021, CC/169/2021, CC/170/2021, CC/171/2021, CC/230/2021, CC/232/2021, CC/244/2021, CC/245/2021, CC/246/2021, CC/315/2021, CC/321/2021, CC/322/2021, CC/346/2021, CC/347/2021, CC/348/2021, CC/349/2021, CC/350/2021, CC/360/2021, CC/366/2021, CC/367/2021, CC/370/2021, CC/406/2021, CC/415/2021, CC/416/2021, CC/479/2021, CC/480/2021, CC/484/2021, CC/486/2021, CC/487/2021, CC/488/2021, CC/494/2021, CC/506/2021, CC/175/2021 AO/94/2021, CC/229/2021, CC/231/2021, CC/316/2021, CC/1454/2020, CC/1419/2020 AO/427/2020, CC/1430/2020 AO/435/2020, CC/1740/2020 AO/602/2020, CC/1741/2020 AO/603/2020, CC/1742/2020 AO/604/2020, CC/1743/2020 AO/605/2020, CC/1769/2020 AO/616/2020, CC/1804/2020 AO/630/2020, CC/1805/2020 AO/631/2020, CC/1815/2020 AO/633/2020 & CC/1816/2020 AO/634/2020, Complainant : Arvind Kumar & others, Respondent : M/s Shine City Infra Projects Pvt Ltd.
21 Jun 2021Proceeding : Case No. CC/1679/2020; CC/1680/2020; CC/1681/2020; CC/1709/2020; CC/1783/2020; CC/1877/2020; CC/1858/2020; CC/1876/2020; CC/1792/2020; CC/1784/2020; CC/1845/2020; CC/362/2021; CC/78/2021; CC/110/2021; CC/111/2021, Complainants : Sanjeet Kumar/ Indu Shekhar Singh/ Dhaneshwari Singh/ Sunil Kumar/ Dr. Nidhi Rani/ Rakesh Kumar/ Sangita Kumar/ Suman Kumar Singhania/ Mr. Kaushal Kishore/ Dadan Kumar/ Smita Priyrdarshi/ Ranjana Singh/ Rajiv Ranjan Sinha/ Rajiv Ranjan Daftaur/ Anupama Singh/ Satyendra Kumar Srivastava/ Raja Ram Prasad/ Sumita Prasad/ Sanjay Kumar Jaiswal/ Arun Kumar Jaiswal/ Manoj Kumar Choudhary/ Sandeep Kumar Respondent : M/s DDL Infratech Pvt. Ltd.
21 Jun 2021Proceeding : Case No. CC/08/2018; CC/419/2019; CC/1023/2020; CC/1707/2020; CC/236/2021; CC/341/2021, Complainants : Sanjay Kumar/ Anil Kumar/ Mukesh Kumar/ Chandramani Devi/ Abhishek Arun/ Shyama Kumari, Respondent : M/s Rukmani Buildtech Pvt. Ltd.
18 Jun 2021Proceeding : Case No.CC/168/2018, CC/169/2018, CC/170/2018, CC/171/2018, CC/172/2018, CC/187/2018, CC/209/2019, CC/293/2019, CC/723/2019, CC/1130/2020, CC/1583/2020, CC/1587/2020, CC/ 1101/2020 AO/320/2020, CC/1498/2020 AO/480/2020,CC/1582/2020 AO/533/2020, CC/1584/2020 AO/534/2020, CC/1585/2020 AO/535/2020, CC/1586/2020 AO/536/2020, CC/1770/20202 AO/617/2020, CC/1713/2020 AO/583/2020, CC/1714/2020 AO/584/2020, CC/203/2019, CC/1010/2020, CC/1011/2020, CC/264/2019, CC/279/2019, CC/372/2019, CC/807/2019, CC/812/2019, CC/844/2019, CC/967/2020, CC/1003/2020, CC/1624/2020 Complainant : Ajay Krishna & Others. Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd.
17 Jun 2021Proceeding : Case No. CC/885/2020, CC/886/2020, CC/899/2020, CC/900/2020, CC/1066/2020, CC/1067/2020, CC/1195/2020, CC/1196/2020, Complainant : Raj Kumari/Chandradeo Ram/Kalindi Singh/Samarh Priyadarshi/Priyatosh Kr/Kumar Rohit/Ajit Kr Suma/Madhuri Prasad . Respondent : M/s Superb Buildtech Pvt. Ltd.
17 Jun 2021Proceeding : Case No. CC/08/2018, CC/419/2019, CC/1023/2020, CC/1707/2020, CC/236/2021 & CC/341/2021, Complainant : Sanjay Kumar/Anil Kumar/Mukesh Kumar/Chandramauli Devi/Abhishek Arun/Shyama Kumari. Respondent : M/s Rukmani Buildtech Pvt. Ltd.
17 Jun 2021Proceeding : Case No. SM/354/2019, Complainant : Authorised Representative of RERA, Respondent : M/s Rukmani Buildtech Pvt. Ltd.
15 Jun 2021Proceeding : Case No.CC/1126/2020, CC/11055/2020, CC/135/2021, CC/907/2020, CC/1335/2020, CC/1780/2020,CC/146/2021, CC/363/2021, CC/613/2019, CC/649/2019, CC/691/2019, CC/730/2019,CC/751/2019,CC/833/2019,CC/863/2020, CC/1009/2020, CC/1140/2020, CC/1539/2020,CC/1579/2020,CC/1615/2020,CC/1762/2020,CC/30/2021,CC/166/2021, CC/377/2021, CC/417/2019, CC/713/2019, CC/731/2019, CC/794/2019, CC/816/2019, CC/909/2020,CC/914/2020,CC/1068/2020,CC/1069/2020,CC/1077/2020,CC/1096/2020,CC/1097/2020,CC/1141/2020,CC/1261/2020, CC/1395/2020,CC/67/2021,CC/314/21, CC/368/2021, CC/369/2021, CC/692/2019 & CC/866/2019, Complainants : Pranay Kumar/Santosh Kumar/Manoj Kumar/Rameshwar Nath Prasad/Arbind Prakash Ranjan/Sushil Kumar/Abhishek Kumar/Madan Kumar Srivastava/Dr Bhola Kumar Singh/Ashok Kumar Singh/Kunal Kumar/Neelam Pathak/Ravi Kant Das/Manju Devi/Anita Devi/Soni Kumari/Awadhesh Kumar Mishra/Urmila Gupta/Bandana kumara &Malti Sahay/Dr Vineet Sinha/Madhuri Kumari/Santosh Kumar &MamtaChaudhary/Preeti Verma/Sugandha Jha/Abhishek Kumar/Dolly Singh/Sumit Ghosh/Rakesh Kumar Prasad/Kanahya Prasad Sinha/Nagendra Kumar/Mohammad Shahzeb/Md SaoodAlam/Md Irshad Ahmad/Shyam Bihari Singh/Dharmaveer Singh/Alka Singh/Anita Kumari Verma/Shashikant Sinha/Rakesh Kumar/Siddheshwar Pathak/Anupam Shukla/Rubi Bala/Murari Prasad/Aman Kumar/Mala Sinha Respondent : M/s Agrani Homes Pvt Ltd
07 Jun 2021Proceeding : Case No.- CC/465/2019;CC/1084/2020;CC/1210/2020;CC/1211/2020;CC/1086/2020; CC/1323/2020;CC/1327/2020;CC/399/2019;CC/1214/2020;CC/1247/2020;CC/1257/2020; CC/1292/2020;CC/1554/2020;CC/1820/2020; CC/1821/2020;CC/1860/2020;CC/345/2021;CC/647/2019;CC/810/2019;CC/970/2020; CC/971/2020;CC/972/2020;CC/973/2020; CC/1004/2020;CC/1022/2020;CC/1025/2020;CC/1085/2020;CC/1087/2020;CC/1088/2020; CC/1089/2020;CC/1090/2020;CC/1091/2020; CC/1092/2020;CC/1103/2020;CC/1104/2020;CC/1128/2020;CC/1132/2020;CC/1133/2020; CC/1134/2020;CC/1135/2020;CC/1202/2020; CC/1203/2020;CC/1204/2020;CC/1205/2020;CC/1206/2020;CC/1213/2020;CC/1242/2020; CC/1258/2020;CC/1322/2020;CC/1330/2020; CC/1331/2020;CC/1332/2020;CC/1357/2020;CC/1393/2020;CC/1394/2020;CC/1403/2020; CC/1406/2020;CC/1407/2020;CC/1728/2020; CC/1775/2020;CC/1776/2020;CC/1794/2020;CC/1878/2020;CC/85/2021;CC/147/2021; CC/148/2021;CC/149/2021;CC/157/2021;CC/158/2021; CC/159/2021;CC/160/2021;CC/167/2021;CC/168/2021;CC/169/2021;CC/170/2021; CC/171/2021;CC/230/2021;CC/232/2021;CC/244/2021; CC/245/2021;CC/246/2021;CC/315/2021;CC/321/2021;CC/322/2021;CC/346/2021; CC/347/2021;CC/348/2021;CC/349/2021;CC/350/2021; CC/360/2021;CC/361/2021;CC/366/2021;CC/367/2021;CC/370/2021;CC/406/2021; CC/415/2021;CC/416/2021;CC/479/2021; CC/480/2021; CC/484/2021; CC/486/2021; CC/487/2021; CC/488/2021; CC/494/2021; CC/506/2021; CC/229/2021; CC/231/2021; CC/316/2021; CC/1454/2020, Complainant/s : Mr. Arvind Kumar Malviya & Others, Respondent/s : M/s ShinecityInfraproject Pvt. Ltd/ M/s Shine City Charioteer of Reliable Service Pvt. Ltd
04 Jun 2021Proceedings : cases Nos-CC/396/2019, 111/2018, 112/2018, 175/2018, 213/2019, 2016/2019, 225/2019, 226/2019, 229/2019, 230/2019, 231/2019, 263/2019, 267/2019, 269/2019, 270/2019, 271/2019, 275/2019, 276/2019, 281/2019, 284/2019, 287/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019, 302/2019, 306/2019, 307/2019, 310/2019, 311/2019, 312/2019, 323/2019, 352/2019, 354/2019, 363/2019, 373/2019, 378/2019, 400/2019, 401/2019, 402/2019, 411/2019, 417/2019, 418/2019, 425/2019, 426/2019, 429/2019, 435/2019, 455/2019, 456/2019, 457/2019, 458/2019, 477/2019, 502/2019, 503/2019, 520/2019, 523/2019, 526/2019, 531/2019, 532/2019, 537/2019, 545/2019, 559/2019, 563/2019, 575/2019, 576/2019, 639/2019, 646/2019, 649/2019, 650/2019, 652/2019, 653/2019, 655/2019, 659/2019, 660/2019, 662/2019, 663/2019, 664/2019, 665/2019, 666/2019, 668/2019, 670/2019, 675/2019, 676/2019, 679/2019, 680/2019, 682/2019, 683/2019, 685/2019, 686/2019, 688/2019, 689/2019, 690/2019, 691/2019, 692/2019, 693/2019, 694/2019, 695/2019, 697/2019, 700/2019, 701/2019, 702/2019, 704/2019, 708/2019, 710/2019, 711/2019, 712/2019, 713/2019, 714/2019, 716/2019, 720/2019, 722/2019, 725/2019, 726/2019, 728/2019, 730/2019, 731/2019, 732/2019, 735/2019, 740/2019, 750/2019, 751/2019, 792/2019, 793/2019, 794/2019, 808/2019, 809/2019, 813/2019, 816/2019, 817/2019, 821/2019, 823/2019, 824/2019, 827/2019, 828/2019, 829/2019, 832/2019, 833/2019, 836/2019, 837/2019, 838/2019, 840/2019, 841/2019, 842/2019, 843/2019, 846/2019, 847/2019, 848/2019, 852/2019, 854/2019, 855/2019, 856/2019, 857/2019, 859/2020, 860/2020, 861/2020, 865/2020, 866/2020, 879/2020 Complainants : Suman Kumari and others, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd
04 Jun 2021Full Proceeding : cases Nos-CC/396/2019, 111/2018, 112/2018, 175/2018, 213/2019, 2016/2019, 225/2019, 226/2019, 229/2019, 230/2019, 231/2019, 263/2019, 267/2019, 269/2019, 270/2019, 271/2019, 275/2019, 276/2019, 281/2019, 284/2019, 287/2019, 289/2019, 292/2019, 293/2019, 302/2019, 306/2019, 307/2019, 310/2019, 311/2019, 312/2019, 323/2019, 352/2019, 354/2019, 363/2019, 373/2019, 378/2019, 400/2019, 401/2019, 402/2019, 411/2019, 417/2019, 418/2019, 425/2019, 426/2019, 429/2019, 435/2019, 455/2019, 456/2019, 457/2019, 458/2019, 477/2019, 502/2019, 503/2019, 520/2019, 523/2019, 526/2019, 531/2019, 532/2019, 537/2019, 545/2019, 559/2019, 563/2019, 575/2019, 576/2019, 639/2019, 646/2019, 649/2019, 650/2019, 652/2019, 653/2019, 655/2019, 659/2019, 660/2019, 662/2019, 663/2019, 664/2019, 665/2019, 666/2019, 668/2019, 670/2019, 675/2019, 676/2019, 679/2019, 680/2019, 682/2019, 683/2019, 685/2019, 686/2019, 688/2019, 689/2019, 690/2019, 691/2019, 692/2019, 693/2019, 694/2019, 695/2019, 697/2019, 700/2019, 701/2019, 702/2019, 704/2019, 708/2019, 710/2019, 711/2019, 712/2019, 713/2019, 714/2019, 716/2019, 720/2019, 722/2019, 725/2019, 726/2019, 728/2019, 730/2019, 731/2019, 732/2019, 735/2019, 740/2019, 750/2019, 751/2019, 792/2019, 793/2019, 794/2019, 808/2019, 809/2019, 813/2019, 816/2019, 817/2019, 821/2019, 823/2019, 824/2019, 827/2019, 828/2019, 829/2019, 832/2019, 833/2019, 836/2019, 837/2019, 838/2019, 840/2019, 841/2019, 842/2019, 843/2019, 846/2019, 847/2019, 848/2019, 852/2019, 854/2019, 855/2019, 856/2019, 857/2019, 859/2020, 860/2020, 861/2020, 865/2020, 866/2020, 879/2020 Complainants : Suman Kumari and others Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
03 Jun 2021Proceedings : cases Nos-,RERA/CC/468/2019, 469/2019, 470/2019, 471/2019, 472/2019, 473/2019, 474/2019, 475/2019, 476/2019, 489/2019, 490/2019, 491/2019, 492/2019, 493/2019, 494/2019, 495/2019, 497/2019, 498/2019, 499/2019, 506/2019, 507/2019, 508/2019, 509/2019, 510/2019, 511/2019, 512/2019, 513/2019, 514/2019, 515/2019, 516/2019, 551/2019, 552/2019, 553/2019, 554/2019, 555/2019, 556/2019, 557/2019, 558/2019, 564/2019, 565/2019, 566/2019, 567/2019, 570/2019, 571/2019, 572/2019, 601/2019, 602/2019, 603/2019, 604/2019, 609/2019, 610/2019, 624/2019, 1609/2020, 1610/2020, 1612/2020, 1161/2020, 1623/2020, 1677/2020, 1679/2020, 1680/2020, 1681/2020, 1709/2020, 1772/2020, 1890/2020, 1080/2020, 1773/2020, 1783/2020, 1877/2020, 1858/2020, 1876/2020, 1811/2020, 1792/2020, 1784/2020, 977/2020, 935/2020, 952/2020, 1845/2020, 1689/2020, 992/2020, 78/2021, 110/2021, 111/2021, 178/2021, 179/2021, 291/2021, 355/2021, 362/2021, 1657/2020, 1658/2020, 976/2020, 975/2020, 974/2020, 1162/2020, 1163/2020, 1164/2020, 1102/2020, 1194/2020, 1165/2020, 1079/2020, 82/2021, 112/2021, 113/2021, 211/2021, 356/2021, 1166/2020, 1226/2020 & 1678/2020 Complainants : Vikash Kumar and others, Respondent : M/s D.D.L. Infratech Pvt. Ltd.
03 Jun 2021Full Proceedings : Case Nos.CC/468/2019, CC/469/2019, CC/470/2019, CC/471/2019, CC/472/2019, CC/473/2019, CC/474/2019, CC/475/2019, CC/476/2019, CC/489/2019, CC/490/2019, CC/491/2019, CC/492/2019, CC/493/2019, CC/494/2019, CC/495/2019, CC/497/2019, CC/498/2019, CC/499/2019, CC/506/2019, CC/507/2019, CC/508/2019, CC/509/2019, CC/510/2019, CC/511/2019, CC/512/2019, CC/513/2019, CC/514/2019, CC/515/2019, CC/516/2019, CC/551/2019, CC/552/2019, CC/553/2019, CC/554/2019, CC/555/2019, CC/556/2019, CC/557/2019, CC/558/2019, CC/564/2019, CC/565/2019, CC/566/2019, CC/567/2019, CC/570/2019, CC/571/2019, CC/572/2019, CC/601/2019, CC/602/2019, CC/603/2019, CC/604/2019, CC/609/2019, CC/610/2021, CC/624/2019, CC/1609/2020, CC/1610/2020, CC/1611/2020, CC/1612/2020, CC/1161/2020, CC/1623/2020, CC/1677/2020, CC/1679/2020, CC/1680/2020, CC/1681/2020, CC/1709/2020, CC/1772/2020, CC/1890/2020, CC/1080/2020, CC/1773/2020, CC/1783/2020, CC/1877/2020, CC/1858/2020, CC/1876/2020, CC/1811/2020, CC/1792/2020, CC/1784/2020, CC/977/2020, CC/935/2020, CC/952/2020, CC/1845/2020, CC/1689/2020, CC/992/2020, CC/78/2021, CC/110/2021, CC/111/2021, CC/178/2021, CC/179/2021, CC/291/2021, CC/355/2021, CC/362/2021, CC/1657/2020, CC/1658/2020, CC/976/2020, CC/975/2020, CC/974/2020, CC/1162/2020, CC/1163/2020, CC/1164/2020, CC/1102/2020, CC/1194/2020, CC/1165/2020, CC/1079/2020, CC/82/2021, CC/112/2021, CC/113/2021, CC/211/2021, CC/356/2021, CC/1166/2020, CC/1226/2020 & CC/1678/2020, Complainants : Mr.Vikas Kumar & Others, Respondent : M/s DDL Infratech Pvt. Ltd.
23 Mar 2021PROCEEDING : Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/209/264/ 279/293/372/723/807/812/863/942/967/987/1114/1115/1117/1130/1150/1153/1160/1179/1180/1192/1230/1252/1424 of 2019, Complainants : Ajay Krishna & Ors, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
12 Mar 2021Proceeding : Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/ 209/264/ 279/293/372/723/807/812/863/942/967/987/1114/1115/1117/1130/1150/1153/1160/1179/1180/1192/1230/1252/1424 Complainants : Ajay Krishna & Ors Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
05 Mar 2021Proceeding : cases Nos- CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458/477 /503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225/226/269/270/276/281/284/287/ 292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559/563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/655/659/ 660/662/663/664/665/666/668/670/675/676/679/680/682/683/685/686/688/689/690/691/692/693/694/695/697/713/714/716/720/ 722/725/726/728/730/731/732, Complainants :Suman Kumari and others, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
23 Feb 2021Proceeding :Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/209/264 279/293/372/723/807/812/863/942/967/987/1114/1115/1117/ 1130/1150/1153/1160/1179/1180/1192/1230/1252/1424 of 2019, Complainants :Ajay Krishna & Ors, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd
18 Feb 2021Proceeding : cases Nos- CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458/477 /503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225/226/269/270/ 276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559/563/575/576/112/532/639/ 646/649/650/652/653/655/659/660/662/663/664/665/666/668/670/675/676/679/680/682/683/685/686/688/689/690 /691/692/693/694/695/697/713/714/716/720/722/725/726/728/730/731/732, Complainants : Suman Kumari and others, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
12 Feb 2021Proceeding : Case No. 795/2020, Due to non-availability of Member, the hearing fixed today is postponed and fixed for 19th february, 2021.
10 Feb 2021PROCEEDING : Cases Nos- CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458 /477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225 /226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559 /563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/655/659/660/662/663/664/665/666/668/670/675 /676/679/680/682/683/685/686/688/689/690/691/692/693/694/695/697/713/714/716 /720/722/725/726 /728/730/731/732, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
08 Feb 2021PROCEEDING : Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/209/264/279/293/372/723/807/812/863/942/967/987/1114/1115/1117/ 1130/1150/1153/1160/1179/1180/1192/1230/1252/1424 of 2019 Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
05 Feb 2021PROCEEDING : Case No. 795/2020, Respondent M/S Utkarsh Sfatik Limited.
28 Jan 2021PROCEEDING : Case Nos. CC-168/169/170/171/172/187/203/209/293/723/1130/264/279/372/807/812 and 967. Respondent M/S Agrani Homes Pvt. Ltd.
27 Jan 2021PROCEEDING : Case No. 795/2020, Respondent M/S Utkarsh Sfatik Limited.
25 Jan 2021PROCEEDING : cases Nos - CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458 /477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225 /226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559 /563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/655/659/660/662/663/664/665/666/668/670/675 /676/679/680/682/683/685/686/688/689/690/691/692/693/694/695/697/714/716 /720/722/725/726 /728/730/731/732 Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
11 Nov 2020PROCEEDING : cases Nos - CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458 /477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225 /226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559 /563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/655/659/660/662/663/664/665/666/668/670/675 /676/679/680/682/683/685/686/688/689/690/691/692/693/694/695/697/713/714/716 /720/722/725/726 /728/730/731/732, Complainants : Suman Kumari and others, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
06 Nov 2020PROCEEDING : Case No.795/2020, Complainant : Baptist Union Church, Respondent : M/s Utkarsh Sfatik Limited
04 Nov 2020PROCEEDING : Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/209/264 /279/293/372/723/807/812/863/942/967/987/1114/1115/1117/1130/1150/1153/1160/1179/1180/1192/1230/1252/1424 of 2019 , Complainants : Sri Ajay Krishna & Ors, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
16 Oct 2020PROCEEDING : cases Nos - CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458 /477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225 /226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559 /563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/655/659/660/662/663/664/665/666/668/670/675 /676/679/680/682/683/685/686/688/689/690/691/692/693/694/695/697/714/716 /720/722/725/726 /728/730/731/732, Complainants : Suman Kumari and others, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
12 Oct 2020PROCEEDING : Case No. 795/2020, Complainant : Mr. Rev. Moses, Respondent : M/s Utkarsh sfatik Limited
09 Oct 2020PROCEEDING : Case No.-CC/168/169/170/171/172/187/203/209/293/723/264/279/372 of 2019 , Complainants : Sri Ajay Krishna &
07 Oct 2020PROCEEDING : Case No. CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429 /435/455/456 /457/458/477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/ 312/267/229/230/225/226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/ 373/520/523/526/531/537/545/559/563/575/576/112/532/639/646/649/650/652/653/ 655/659/660/662/663/664/665/666.668/670/675/676/679/680/682/683/685/686/688/ 689/690/691/692/693/694/695/697/714/716/720/722/725/726/728/730/731/732 Complainants : Suman Kumari and others, Respondent :M/s Agrani Homes Pvt. Ltd.
30 Sep 2020PROCEEDING : Case Nos. CC168/169/170/171/172/187/203/ 209/ 293/ 723/ 264/ 279/ 372 of 2019 Complainants :Sri Ajay Krishna & Ors, Respondent : M/s Agrani Homes Pvt. Ltd. on 25-09-2020
29 Sep 2020PROCEEDING : Case No. CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/ 457/458/477/503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/271/263/352/311/312/267/229/230/225/226/269/270/276/ 281/ 284/ 287/ 292/ 306/307/ 323/363/502/354/373/520/523/526/531/ 537 /545/559/563/575/576/112/ 532/639/ 646/649/650/652 /653/ 655/659/ 660/ 662/663/ 664/665/666.668/670/675/676/ 679/680/ 682/683/685/ 686/ 688/ 689 /690/ 691 /692 /693/ 694/695/ 697/ 714/ 716/720/ 722/725/726/728/730/731/ 732 & Ors, Respondent M/s Agrani Homes Pvt. Ltd on 24-09-2020
19 Feb 2020PROCEEDING : Case Nos.CC/168/169/170/171/172/187/203/209/293/723 of 2019, Complainant : Ajay Krishna & Others, Respondent : Agrani Homes Group of Companies
18 Feb 2020PROCEEDING : Case No. 795/2020, Complainant : Baptist Union Church, Respondent : Utkarsh Sfatik Limited
06 Feb 2020PROCEEDING : Complaint Case Nos.CC/396/400/401/402/411/417/418/425/426/429/435/455/456/457/458/477/ 503/213/216/289/293/310/175/302/275/231/378/111/310/168/169/170/171/172/ 271/263/187/209/352/311/312/267/229/230/225/226/269/270/276/281/284/287/292/306/307/323/363/502/354/373/520/523/526/531/537/545/559/563/575/576 of 2019, Complainant : Suman Kumari & Others, Respondent : Agrani Homes Group of Companies
31 Jan 2020PROCEEDING : Complainant : Suman Kumari & Others, Respondent : Agrani Homes Group of Companies
23 Jan 2020PROCEEDING : Case No. 795/2020, Complainant : Baptist Union Church, Respondent : Utkarsh Sfatik Limited.
15 Jan 2020PROCEEDING : RERA/PRO/Reg-994/2019, Complainant : Mr. Rev Moses, Respondent : Utkarsh Sfatik Limited.
23 Dec 2019PROCEEDING/INTERIM ORDER : Case No-RERA/ CC/407/2019, Complainants : Star India Construction Pvt ltd, Respondents : Mr. Shiv Narayan Yadav, Smt. Gulabo Devi, Mr. Ram Laddu Rai & Mr. Raj Kumar (Land Owners)
19 Dec 2019PROCEEDING : RERA/PRO/Reg-994/2019, Complainant : Mr. Rev. Moses, Respondent : Utkarsh Sfatik Limited